فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران

ورود | صفحه اصلی | عضویت
فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران
ورود

ارسال تیکت


در صورت نیاز به برقرای ارتباط با بخش های مختلف فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران از این بخش استفاده کنید

بخش مورد نظر خود را از لیست زیر انخاب کنید


عضویت

موارد مربوط به عضویت را در این بخش مطراح نمایید از جمله خود فرایند عضویت ، تغییرات مشخصات کاربری

آموزش

این بخش مربوط به ثبت نام های دوره های آموزشی و سوابق آموزشی می باشد موارد خود در این حوزه را در این بخش ارسال کنید

مسابقات

در این بخش موارد مربوط به ثبت نام در مسابقات را ارسال کنید

ارسال تیکت


در صورت نیاز به برقرای ارتباط با بخش های مختلف فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران از این بخش استفاده کنید

بخش مورد نظر خود را از لیست زیر انخاب کنید

عضویت

موارد مربوط به عضویت را در این بخش مطراح نمایید از جمله خود فرایند عضویت ، تغییرات مشخصات کاربری

آموزش

این بخش مربوط به ثبت نام های دوره های آموزشی و سوابق آموزشی می باشد موارد خود در این حوزه را در این بخش ارسال کنید

مسابقات

در این بخش موارد مربوط به ثبت نام در مسابقات را ارسال کنید