فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران

ورود | صفحه اصلی | عضویت
فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران
ورود

ارسال تیکت


در صورت نیاز به برقرای ارتباط با بخش های مختلف فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران از این بخش استفاده کنید

بخش مورد نظر خود را از لیست زیر انخاب کنید


عضویت

موارد مربوط به عضویت را در این بخش مطراح نمایید از جمله خود فرایند عضویت ، تغییرات مشخصات کاربری

آموزش

این بخش مربوط به ثبت نام های دوره های آموزشی و سوابق آموزشی می باشد موارد خود در این حوزه را در این بخش ارسال کنید

مسابقات

در این بخش موارد مربوط به ثبت نام در مسابقات را ارسال کنید

کمیته مالی

هرگونه موارد مالی وجرایم را به این بخش ارسال فرمایید

کمیته روابط بین الملل

این بخش مربوط موارد برون مرزی اعم از اعزام ها دوره های آموزشی بین المللی و ... می باشد

ارتباط با ریاست فدراسیون

در این بخش می توانید نظرات شکایات یا پیشنهادات خود را مستقیما به اطلاع مدیران ارشد فدراسیون برسانید

دبیرخانه

برای ارتباط با دبیر خانه فدراسیون سوارکاری از این بخش استفاده کنید

کمیته دوپینگ

برای ارتباط با کمیته دوپینگ از این بخش استفاده کنید

کمیته دام پزشکی

برای ارتباط با کمیته دام پزشکی از این بخش استفاده کنید

کمیته مربیان

برای ارتباط با کمیته مربیان از این بخش استفاده کنید

کمیته طراحان مسیر

برای ارتباط با کمیته طراحان مسیر از این بخش استفاده کنید

کمیته استقامت

برای ارتباط با کمیته استقامت از این بخش استفاده کنید

کمیته جشنواره و مسابقات زیبایی

برای ارتباط با کمیته جشنواره و مسابقات زیبایی از این بخش استفاده کنید

کمیته همگانی

برای ارتباط با کمیته همگانی از این بخش استفاده کنید

کمیته درساژ

برای ارتباط با کمیته درساژ از این بخش استفاده کنید

کمیته اسب ایرانی

برای ارتباط با کمیته اسب ایرانی از این بخش استفاده کنید

کمیته سه روزه

برای ارتباط با کمیته سه روزه از این بخش استفاده کنید

کمیته ولتیژ

برای ارتباط با کمیته ولتیژ از این بخش استفاده کنید

امور بانوان

برای ارتباط با امور بانوان از این بخش استفاده کنید

کمیته جانبازان

برای ارتباط با کمیته جانبازان از این بخش استفاده کنید

کمیته پونی

برای ارتباط با کمیته پونی از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان آذربایجان شرقی

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان آذربایجان شرقی از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان آذربایجان غربی

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان آذربایجان غربی از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان اردبیل

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان اردبیل از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان اصفهان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان اصفهان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان البرز

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان البرز از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان ایلام

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان ایلام از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان بوشهر

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان بوشهر از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان تهران

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان تهران از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان چهارمحال و بختیاری

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان چهارمحال و بختیاری از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان خراسان جنوبی

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان خراسان جنوبی از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان خراسان رضوی

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان خراسان رضوی از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان خراسان شمالی

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان خراسان شمالی از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان خوزستان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان خوزستان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان زنجان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان زنجان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان سمنان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان سمنان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان سیستان و بلوچستان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان سیستان و بلوچستان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان فارس

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان فارس از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان قزوین

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان قزوین از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان قم

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان قم از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان کردستان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان کردستان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان کرمان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان کرمان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان کرمانشاه

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان کرمانشاه از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان کهگیلویه و بویراحمد

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان کهگیلویه و بویراحمد از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان گلستان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان گلستان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان گیلان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان گیلان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان لرستان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان لرستان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان مازندران

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان مازندران از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان مرکزی

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان مرکزی از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان هرمزگان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان هرمزگان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان همدان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان همدان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان یزد

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان یزد از این بخش استفاده کنید

ارسال تیکت


در صورت نیاز به برقرای ارتباط با بخش های مختلف فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران از این بخش استفاده کنید

بخش مورد نظر خود را از لیست زیر انخاب کنید

عضویت

موارد مربوط به عضویت را در این بخش مطراح نمایید از جمله خود فرایند عضویت ، تغییرات مشخصات کاربری

آموزش

این بخش مربوط به ثبت نام های دوره های آموزشی و سوابق آموزشی می باشد موارد خود در این حوزه را در این بخش ارسال کنید

مسابقات

در این بخش موارد مربوط به ثبت نام در مسابقات را ارسال کنید

کمیته مالی

هرگونه موارد مالی وجرایم را به این بخش ارسال فرمایید

کمیته روابط بین الملل

این بخش مربوط موارد برون مرزی اعم از اعزام ها دوره های آموزشی بین المللی و ... می باشد

ارتباط با ریاست فدراسیون

در این بخش می توانید نظرات شکایات یا پیشنهادات خود را مستقیما به اطلاع مدیران ارشد فدراسیون برسانید

دبیرخانه

برای ارتباط با دبیر خانه فدراسیون سوارکاری از این بخش استفاده کنید

کمیته دوپینگ

برای ارتباط با کمیته دوپینگ از این بخش استفاده کنید

کمیته دام پزشکی

برای ارتباط با کمیته دام پزشکی از این بخش استفاده کنید

کمیته مربیان

برای ارتباط با کمیته مربیان از این بخش استفاده کنید

کمیته طراحان مسیر

برای ارتباط با کمیته طراحان مسیر از این بخش استفاده کنید

کمیته استقامت

برای ارتباط با کمیته استقامت از این بخش استفاده کنید

کمیته جشنواره و مسابقات زیبایی

برای ارتباط با کمیته جشنواره و مسابقات زیبایی از این بخش استفاده کنید

کمیته همگانی

برای ارتباط با کمیته همگانی از این بخش استفاده کنید

کمیته درساژ

برای ارتباط با کمیته درساژ از این بخش استفاده کنید

کمیته اسب ایرانی

برای ارتباط با کمیته اسب ایرانی از این بخش استفاده کنید

کمیته سه روزه

برای ارتباط با کمیته سه روزه از این بخش استفاده کنید

کمیته ولتیژ

برای ارتباط با کمیته ولتیژ از این بخش استفاده کنید

امور بانوان

برای ارتباط با امور بانوان از این بخش استفاده کنید

کمیته جانبازان

برای ارتباط با کمیته جانبازان از این بخش استفاده کنید

کمیته پونی

برای ارتباط با کمیته پونی از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان آذربایجان شرقی

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان آذربایجان شرقی از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان آذربایجان غربی

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان آذربایجان غربی از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان اردبیل

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان اردبیل از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان اصفهان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان اصفهان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان البرز

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان البرز از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان ایلام

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان ایلام از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان بوشهر

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان بوشهر از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان تهران

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان تهران از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان چهارمحال و بختیاری

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان چهارمحال و بختیاری از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان خراسان جنوبی

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان خراسان جنوبی از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان خراسان رضوی

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان خراسان رضوی از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان خراسان شمالی

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان خراسان شمالی از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان خوزستان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان خوزستان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان زنجان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان زنجان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان سمنان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان سمنان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان سیستان و بلوچستان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان سیستان و بلوچستان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان فارس

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان فارس از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان قزوین

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان قزوین از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان قم

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان قم از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان کردستان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان کردستان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان کرمان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان کرمان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان کرمانشاه

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان کرمانشاه از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان کهگیلویه و بویراحمد

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان کهگیلویه و بویراحمد از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان گلستان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان گلستان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان گیلان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان گیلان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان لرستان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان لرستان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان مازندران

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان مازندران از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان مرکزی

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان مرکزی از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان هرمزگان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان هرمزگان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان همدان

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان همدان از این بخش استفاده کنید

هئیت سوارکاری استان یزد

برای ارتباط با هئیت سوارکاری استان یزد از این بخش استفاده کنید